Се одржа осмата меѓународна научна конференција на Славјански