Се одржа меѓународна изложба на уметнички творби на Славјански