Се одржа мултимедијален коктел на VoiceUp на Славјански