Се одржа полуфинале од Ораторските денови 2017

Се одржа осмата меѓународна научна конференција на Славјански
28 април 2017
Летняя школа для студентов МСУ в Тамбове, Россия
1 мај 2017

Се одржа полуфинале од Ораторските денови 2017

Денес на 28.04.2017 во организација на Меѓународниот Славјански Универзитет Г. Р. Державин, на факултетот за правни науки се одржа полуфиналето на ораторскиот ден. Учество зедоа студентите од правниот факултет од Свети Николе и Битола. Студентите – оратори се претставија на исклучително високо ниво во реториката. Нивното претставување предизвика емоции и аплаузи од публиката. Оваа година за прв пат се воведува награда која ќе биде доделена од страна на публиката, покрај наградата од стручното жири. Финалето ќе се одржи на 05.05.2017 со почеток во 13:00 часот во Свети Николе и ќе се пласираат следниве студенти:

Илија Трајков, Елена Михаилова, Трајче Стаменовски, Ивана Смилеска, Павлина Цветаноска, Марија Конеска и Андреа Димоска.