Се одржа онлајн предавањето „Почетниот период на Големата Татковинска воjна“