Се одржа десеттото предавање од ППП – Моќта на верувањето и верување во моќта за „едност“ во Универзумот