Рекордни 377 учесници на 6-тиот дел од вечерните дискусии на теми од психологијата со доц. д-р Ана Чучкова’