Повик за учество на осмата меѓународна научна конференција на тема „Глобални трендови во 2021 година“