Повик за учество на осмата меѓународна научна конференција на тема „Глобални трендови во 2021 година“

Започнаа заедничките работилници со партнерите од Истанбул – Yeni Yaşam Okulu
20 февруари 2021
Рекордни 377 учесници на 6-тиот дел од вечерните дискусии на теми од психологијата со доц. д-р Ана Чучкова
25 февруари 2021

Повик за учество на осмата меѓународна научна конференција на тема „Глобални трендови во 2021 година“

Македонското здружение за маркетинг „МАРКЕТИНГ“ – Скопје и Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ – Свети Николе – Битола со посебно задоволство Ве покануваат да учествувате на ОСМАТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА (ISCMMA’21) на тема: „ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ ВО 2021 ГОДИНА“.

ПРИЈАВИТЕ и подготвените апстракти на трудови се доставуваат НАЈДОЦНА до 30 март 2021 година. Со оглед на меѓународниот карактер на списанието, препорачуваме трудовите да бидат напишани и доставени н англиски јазик.

Сите детали можете да ги најдете во повикот за учество.