Работна средба со делегацијата од Великотрновскиот универзитет „Св. св. Кирил и Методиј“