Д-р Вангелица Гаврилова беше еден од предавачите на заедничките работилници со партнерите од Истанбул – Yeni Yaşam Okulu