После седум успешни дискусии и вкупно 1000 уникатни посетители заврши првиот циклус на вечерни дискусии на теми од психологијата со доц. д-р Ана Чучкова