Проректорот на МСУ, проф. д-р Васко Стамевски учествуваше на Меѓународната научна конференција ,,Српско – Словачките односи”