Промовирани две книги со карикатури „My Way 2“ и „My Way 3“ од Јордан Ѓорчев

Се одржа предавањето „Комуникацијата како една од клучните лидерски вештини“
1 јули 2021
Ручек за пензионираните професори од МСУ
5 јули 2021

Промовирани две книги со карикатури „My Way 2“ и „My Way 3“ од Јордан Ѓорчев

На 5 јули 2021 со почеток од 12:00 часот во библиотеката на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе беа промовирани двете книги со карикатури „My Way 2“ и „My Way 3“ од Јордан Ѓорчев.

Промотори на книгата беа афористичарот Васил Толевски и карикатуристот Миле Манчевски.

„My Way 2“ и „My Way 3“ се во издание на официјалната издавачка куќа на МСУ, Меѓународен центар за славјанска просвета.