Професори од МСУ учесници на работилницата „Правда за децата во антитерористички контекст“

На МСУ во Свети Николе се одржа јубилејната десетта Меѓународна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК – ЗАПАД“
19 април 2019
Работен состанок со групата докторанди од Р.С. Македонија со претставници од Великотрновскиот Универзитет
20 април 2019

Професори од МСУ учесници на работилницата „Правда за децата во антитерористички контекст“

Денес, 19.04.2019 година, на работилницата „Правда за децата во антитерористички контекст“ во организација на невладината организација СППМД, Амбасадата на САД и Академија за судии и јавни обвинители, свое учество имаа и проф. Д-р Марјан Кицев и Доц. Д-р Марија Гроздановска, професори на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.