Професори од МСУ учесници на работилницата „Правда за децата во антитерористички контекст“