Проф. д-р Станимир Михаилов Садинов во посета на МСУ во рамките на Еразмус+