Проф. д-р Мирослав Пендароски со свое предавање на Конгресот на психолози на Македонија