Покана за учество во крводарителска акција на МСУ во Свети Николе