На МСУ се одржа работна средба со претставници од Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана, Словенија