Проф. д-р Бојан Крстиќ, проф. д-р Снежана Живковиќ и доц. д-р Тамара Раденовиќ во посета на МСУ во рамки на CEEPUS програмата за мобилност