Нашиот професор Марјан Николов е член на Управувачкиот комитет на „COST-акцијата на ЕУ за меѓувладина координација од локално кон ЕУ владеење“

Проф. д-р Бојан Крстиќ, проф. д-р Снежана Живковиќ и доц. д-р Тамара Раденовиќ во посета на МСУ во рамки на CEEPUS програмата за мобилност
14 јуни 2022
Пјотр Мистал, Мухамет Исмаил Турак, Харун Ајхан, Тарик Дегирменциоглу во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата
15 јуни 2022

Нашиот професор Марјан Николов е член на Управувачкиот комитет на „COST-акцијата на ЕУ за меѓувладина координација од локално кон ЕУ владеење“

Нашиот професор Марјан Николов е член на Управувачкиот комитет на „COST-акцијата на ЕУ за меѓувладина координација од локално кон ЕУ владеење“: https://igcoord.eu/. Во оваа COST-акција се вклучени 33 земји со 61 членови на Управувачиот комитет и повеќе од 100 членови кои работат во 5 работни групи: https://igcoord.eu/members/.

COST-акцијата е можност за вмрежување на истражувачи и иноватори кое служи за зајакнување на капацитетот на Европа за справување со научни, технолошки и општествени предизвици.

Марјан Николов а дел од Работната група број 4 која ќе истражува во рамките на COST во областа на меѓувладините фискални односи (централна и локална власт).