Презентација на МСУ во СОЗШУ „Ѓорче Петров“ – Кавадарци