МСУ е еден од основачите на Балканскиот универзитетски центар