Потпишан договор за соработка со Универзитетот Сардар Пател од Индија