Презентација на МСУ во средното музичко училиште „Тодор Проески“ – Битола