Предавање од поранешниот претседател на Судски совет на Р. Македонија г-дин Бранко Ушковски

Трибина за Кyлтyрата и yметноста на yниверзитетите и факyлтетите во Република Македонија
9 март 2017
На Славјански гостуваа професорки од Северно-Кавкаски Федерален Универзитет од Русија
14 март 2017

Денес на 10.03.2017 на Факултетот за правни науки при МСУ во Свети Николе, беше одржано предавање од страна на поранешниот претседател на Судски совет на Република Македонија г-дин Бранко Ушковски.

Предавањето беше одржано на студентите од сите години од Факултетот за правни науки и беа разгледани областите за условите и постапките за избор на судии, надлежностите на Судскиот совет на Р.М., организацијата на судовите во инстанци во правосудниот систем во Р.М.

Ова е уште потврда дека Факултетот за правни науки се грижи за практичното знаење на студентите. Студентите се пред се!