Предавање од поранешниот претседател на Судски совет на Р. Северна Македонија г-дин Бранко Ушковски