На Славјански гостуваа професорки од Северно-Кавкаски Федерален Универзитет од Русија