Празникот Св. „Климент Охридски“ – 8 декември – неработен ден