Претставници од Славјански на конференција во Липецк, Русија