Празникот Св. „Климент Охридски“ – 8 декември 2018 година – неработен ден