Државен противпожарен квиз натпревар во Свети Николе

Празникот Св. „Климент Охридски“ – 8 декември 2018 година – неработен ден
7 декември 2018
Проф. д-р Васко Стамевски на два настани организирани од Центарот за национална и меѓународна безбедност, Белград и потпишување на договор за соработка
11 декември 2018

Државен противпожарен квиз натпревар во Свети Николе

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа Државен противпожарен квиз натпревар (кадети) организиран од Противпожарен сојуз на Македонија.