На Славјански во Св. Николе се одржа државен натпревар Лидер во струката