Одржана втората меѓународна конференција од областа на безбедноста при работа