Одржана петтата работилница од циклусот „Менталното здравје и младите“ на тема „Стигма и дискриминација“