Петта работилница од циклусот „Менталното здравје и младите