Одржан состанок со раководството на Kromberg & Schubert, наскоро ќе биде потпишан Договор за соработка