На МСУ во Свети Николе се одржа работилница на тема „Заштита на жртвите на родово базирано насилство во Р. С. Македонија“