Новогодишен ликовен и фото конкурс со изложба на најубавите новогодишни елки