Нашата студентка Пулексенија Јованоска е прогласена за СПОРТИСТКА НА ГОДИНАТА