Започна Новогодишниот фестивал и базар во Свети Николе