На Славјански во Св. Николе прославена руската Прочка – Масленица