На МСУ се одржа првиот дел од обуките за европско финансирање преку европски програми