МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Ристе Ристески-Ричко“- Прилеп

Викторија Велкова од Канцеларијата за меѓународни односи на МСУ зема учество на INNOVATE SEMINAR во Шведска
5 мај 2022
МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ Гимназија „Мирче Ацев“- Прилеп
5 мај 2022

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Ристе Ристески-Ричко“- Прилеп

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите. На 5 мај 2022 година (четврток) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите од СОУ „Ристе Ристески-Ричко“ – Прилеп.

Покрај можностите за студирање, матурантите беа запознаени и со студентскиот живот на МСУ, активностите кои ги организираат нашите студенти, можностите за стипендии и останатите отворени конкурси.