Викторија Велкова од Канцеларијата за меѓународни односи на МСУ зема учество на INNOVATE SEMINAR во Шведска

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Крсте Петков Мисирков“ – Демир Хисар
5 мај 2022
МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Ристе Ристески-Ричко“- Прилеп
5 мај 2022

Викторија Велкова од Канцеларијата за меѓународни односи на МСУ зема учество на INNOVATE SEMINAR во Шведска

Викторија Велкова од Канцеларијата за меѓународни односи на Меѓународен Славјански Универзитет зема учество на INNOVATE SEMINAR во рамките на Еразмус+ програмата. Семинарот се одвиваше во малиот планински град Копарберг во Шведска во периодот од 29 април до 5 мај 2022.

Викторија беше избрана да биде дел од тимот на невладината организација Youth on Board од Штип. Youth on Board се партнери во овој Еразмус+ проект заедно со други невладини организации од Естонија, Германија, Грција, Норвешка, Португалија, Романија, Шпанија, и Бугарија. Носител на овој проект е невладината организација Awesome People од Шведска, а имаше вкупно 25 учесници.

Семинарот организиран во рамките на Еразмус+ програмата има за цел да обезбеди платформа за дискусија и размена за важни прашања во европската младинска работа или младинска политика. Учесниците придонесуваа во дискусиите за развојот на младинската работа или младинската политика и разменуваа добри практики на избраната тема.Цели на семинарот


Семинарот има за цел да ја зајакне соработката меѓу младинските организации и да промовира иновативни методи на младинска работа во вклучувањето на младите и неформалното учење преку размена на најдобри практики и работа кон развивање иновативни методи.

Главни содржини и активности на проектот:

 • Да се ​​презентираат и анализираат постоечките иновативни пристапи;
 • Критички да се погледнат перформансите на младинските организации;
 • Да се ​​дискутира за иднината на младинските организации и нивната улога во младинската работа;
 • Да се ​​обезбеди простор за споделување на најдобрите практики преку „работилници за иновации“ и да се поттикне размена на знаење, да се зајакне соработката меѓу партнерите и да се развијат заеднички иновативни проектни идеи;
 • Да се ​​развие иновативен пакет со алатки што воведува и промовира иновативни пристапи во младинската работа.

За време на проектот се разменуваа различни мислења и беа поставени прашања од типот:

 • Како да мотивираме повеќе млади луѓе да се вклучат во активностите на ваквите невладини организации?
 • На кои начини би можеле да ги задржиме веќе активните членови од невладините организации, истовремено да ги поттикнеме да се вклучат во организацијата на Еразмус+ проекти?
 • Како да ги следиме трендовите кои се актуелни за денешните млади луѓе?
 • Што прават младите денес?
 • Како се однесуваат младите?
 • Што чуствуваат, размислуваат и зборуваат?
 • Како го гледаат светот?

Организациите кои учествуваа во проектот се:

Во прилог можете да погледнете фотографиите кои пристигнаа од Викторија: