МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Кочо Рацин“ – Свети Николе

Доц. д-р Марјан Кицев избран за Заменик на Генералниот секретар на Советот на Европски Полициски Синдикати
5 мај 2022
МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од Гимназија СОУ „Кочо Рацин“ – Свети Николе
6 мај 2022

МСУ одржа презентација на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Кочо Рацин“ – Свети Николе

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите. На 3 мај 2022 година (вторник) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите од СОУ „Кочо Рацин“ – Свети Николе.

Покрај можностите за студирање, матурантите беа запознаени и со студентскиот живот на МСУ, активностите кои ги организираат нашите студенти, можностите за стипендии и останатите отворени конкурси.