Меѓународниот ден на студентите одбележан со спортски натпревари во Русија