М-р Михаела Ѓорчева и Иван Спасев на обука за работењето на првиот квантен компјутер применет во здравството во САД