М-р Михаела Ѓорчева, бренд менаџер на МСУ, на листата Најуспешни битолчани за 2021 година