Концерт на руски вокален ансамбл од Електростаљ, Русија