Претставата „Каминот“ прикажана на Славјански во Св. Николе