На Славјански премиерно беше прикажана претставата „Европејци“

Концерт на руски вокален ансамбл од Електростаљ, Русија
6 април 2017
Велигденски натпревар во кршење со ноеви јајца
16 април 2017

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше прикажана последната претстава од Театарски фестивал Билазора, кој се организираше по повод 27-ми март – Светскиот ден на театарот.

Претставата „Европејци“ е во изведба на Градски аматерски театар „Сцена 71“, Свети Николе и е во режија на Слободан Елисеев и текст на Мирољуб Недовиќ. Улогите ги толкуваат Игор Тошев, Стефан Ѓорчев, Маја Коцева и Лазар Андоновски.