На Славјански премиерно беше прикажана претставата „Европејци“